skip to Main Content
Menu
Artisticus Xavier Santos

Motivat des de fa molts anys pel món de l’art, decideixo crear un espai de connexió artística i facilitador de relacions, per tal de crear sinèrgies amb la societat gironina i els seus diversos circuits socials.

Artisticus vol aconseguir recuperar aquelles accions de mecenatge que durant molts anys realitzaven les empreses gironines, amb l’objectiu que l’artista pugui portar a terme els seus projectes i l’empresa recuperi la sensibilitat envers el mon de l’art i la faci present en els seus espais.

L’art ha de ser un valor compartit que ens ha de facilitar un major coneixement i comprensió sobre la nostra societat.

 

Xavier Santos

Back To Top