skip to Main Content
Menu
Artisticus Xavier Santos

Per quin motiu decideixo crear Artisticus?

La resposta és fàcil, m’agrada l’art. Fa molt de temps que li he donat voltes sobre com apropar l’art als circuits i sectors on no està prou present.

Sóc conscient que no sóc ni un artista, ni un crític, ni un expert d’art, i per aquest motiu havia de trobar una manera per fer una aportació al món artístic gironí. La meva trajectòria professional sempre ha estat relacionada en la gestió dels recursos humans i la selecció de personal.

Aquesta professió m’ha ajudat a conèixer a les persones i les seves inquietuds, i també he pogut conèixer les realitats empresarials del territori gironí. Puc afirmar que m’he especialitzat a connectar interessos i projectes, així com facilitar el posicionament professional.

Artisticus ha de ser un espai facilitador on l’art i la societat puguin crear connexions i sinergies mitjançant l’entorn online i offline.

Per cert, em dic Xavier Santos i sóc de Girona.

Back To Top